top of page

Комплекс Кошерината

Година: 2022-2023г

Проект: Жилищен комплекс 

Статус: Идеен проект

Местоположение: гр. Банско

Еднофамилният жилищен комплекс е облагодетелстван от прякото си съседство с Национален парк Пирин. Силната денивелация  на терена е предпоставка за разнообразни обемни решения и възможността за напасване към конкретните планински гледки. Избрахме да разделим къщите на два обема - горен и долен, като по този начин правим символна препратка към множеството традиционни стопански сграда в региона, които намираме за много чаровни и автентични. Този подход ни дава голяма гъвкавост при овладяването на стръмния терен, а в същото време служи като обемно-пространствен код, който създава усещане за единност на комплекса.

bottom of page