top of page

Твоят глас се отразява

Година: 2015

Проект: Инсталация

Статус: Завършен

Местоположение: гр. София

Проектът е разработен съвместно с IRchitect.

Инсталацията има за цел да покаже колко важно е гласуването. Пространството, заградено от четири стени, създава алюзията за стая за гласуване. Срещуположните стени, облечени в огледало, умножават образа на гласоподавателя. Така със силата на един визуален жест се отпраща ясно послание -  силата на вота идва от множеството индивидуални избори.

bottom of page