top of page

Къща в Созопол

Година: 2010

Проект: Еднофамилна къща

Състояние: Ескизен проект

Местоположение: гр. Созопол

Тази семейна морска къща е разположена южно от гр. Созопол в местността Буджака. Имотът е разположен в южната част на полуострова, на стръмен склон, водещ към прилежащия залив. Концепцията произтича от нуждата къщата да бъде естествено интегрирана в стръмния терен. Нейните z-образни очертания са архитектурен жест - препратка към  планинските серпентинни пътища - илюстрация на това, как хората сме опитомявали стръмен терен от древността до днес.

bottom of page