top of page

Къща в гр. Годеч

Година: 2018

Проект: Еднофамилна къща

Статус: В строителство

Местоположение: гр. Годеч

Това е проект за еднофамилна къща, намираща се в полите на Стара Планина. Задачата бе да проектираме едноетажна бюджетна постройка с инвестиционна цел. Тъй като къщата е отдалечена от големите градове и липсва квалифицирана работна ръка, се опитахме да постигнем колкото се може по-съвременна визия, залагайки на конвенционално строителство - стоманобетонна скелетна конструкция с тухлени стени и дървен покрив, който да оставим видим в интериора. В архитектурно отношение сградата играе ролята на защитна опаковка, предпазваща помещенията от неблагоприятния север и погледите на съседите, отваряйки се на юг към планинската панорама.

bottom of page